A Szegedi Rendészeti Szakgimnázium Gazdasági Szervezetén belül működik az Üzemeltetési Osztály. Feladata az intézmény működéséhez szükséges műszaki és technikai feltételek biztosítása, amely során kiemelt figyelmet fordítunk a magas szintű oktatás lebonyolításához szükséges technikai és tárgyi feltételek meglétére.

Az Üzemeltetési Osztály feladata megtervezni és megszervezni az iskola működéséhez szükséges anyagi, technikai és fegyverzeti eszközök beszerzését, nyilvántartását, raktározását és karbantartását. Az osztály munkatársai tervezik és szervezik meg a felújítási és beruházási munkálatokat, a megelőző karbantartásokat és azok pénzügyi elszámolásait. Gondoskodunk az iskola területén található összes létesítmény üzemeltetéséről, illetve hiba esetén annak kiküszöböléséről. Ennek érdekében részt veszünk az iskola által indított közbeszerzési eljárások lebonyolításában, az új eszközök, berendezések és egyéb anyagok beszerzésében.

Az Üzemeltetési Osztály feladata, hogy a meglévő adottságok legjobb kihasználása mellett biztosítsa az intézmény dolgozóinak a megfelelő munkahelyi körülményeket, illetve az oktatók és tanulók számára az oktatás lehető legmagasabb szintű végrehajtásának elősegítését azáltal, hogy mire a dolgozók illetve a tanulók beérkeznek az intézménybe, az intézmény külső és belső körletei alkalmasak legyenek a munkavégzésre, illetve az oktatás lebonyolítására. Feladataink közé tartozik az intézmény udvarán található zöldnövényzet és virágok évszakoknak megfelelő gondozása annak érdekében, hogy az itt dolgozók illetve tanulók mindig szép és gondozott környezetben tudjanak beérkezni az intézménybe.

kozari-edit-uzemeltetesi-ov

Kozári Edit

Üzemeltetési Osztály
Osztályvezető
+36 30/747-8962
kozarie@szrszg.police.hu

Az üzemeltetési osztály szervezi meg a szakközépiskola tanulóinak, a közalkalmazotti és a hivatásos állományának egyen-ruházattal, formaruházattal, védőruházattal és munkaruházattal történő ellátását és nyilvántartását, amely érdekében ruházati raktárt üzemeltet.

uo1

Kiemelt feladatunk a szakközépiskola személyi állományának élelmezéssel történő ellátásának megtervezése, megszervezése és lebonyolítása. Az ellátáshoz szükséges anyagok beszerzése, raktározása és az anyaggazdálkodás könyvviteli elszámolása.

Biztosítjuk az intézmény tanulói és dolgozói részére az egészségügyi szolgálat és az ügyvitel zavartalan működését.

Az Üzemeltetési Osztály feladatai közé tartozik a szakterületeit érintő belső szabályzók elkészítése és kiadása. A belső szabályzat alapján megszervezi és végrehajtja az elavult, selejtes eszközök használatból történő kivonását, valamint minden évben végrehajtja a meglévő eszközök leltározását. Végrehajtjuk a megkötött vagyonkezelői megállapodásból adódó gazdálkodási és nyilvántartási feladatokat, azaz az ingatlangazdálkodási feladatokat is ellátjuk.

Az osztály feladataihoz tartozik a szakközépiskola kezelésében lévő lőtér üzemeltetése és karbantartása, valamint az új építésű Airsoft lőtér üzemeltetéséhez szükséges karbantartási feladatok végrehajtása.

Feladataink közé tartozik továbbá megtervezni és megszervezni – részben a számítástechnikai tanárok véleményének figyelembevételével – a szakközépiskola informatikai rendszerének működéséhez szükséges eszközök, anyagok, szakanyagok beszerzését majd beüzemelését, valamint gondoskodni az eszközök időszakos felülvizsgálatáról. Az osztály munkatársai szervezik meg és irányítják a szakközépiskola informatikai és adatátviteli rendszerének üzemeltetését, fenntartását és karbantartását. Biztosítják az oktatás informatikai feltételeit, az internet és web szolgáltatás lehetőségét, az iskolai telefonkönyv naprakészségét valamint közreműködnek az elektronikus levelezésben, a felhasználók szakmai továbbképzésében is. Szakmailag felügyelik az informatikai rendszer és a telepített berendezések használatát, azokon az adatvédelmi szabályok betartását.

Osztályunk feladata biztosítani a tanintézet hallgatói állományának, valamint az intézmény által szervezett szaktanfolyamokra érkező hallgatók illetve egyéb személyek részére a szállóelhelyezést. Naprakész számítógépes nyilvántartást vezetünk a szálló használatáról, majd feladást készítünk a könyvelés részére.

Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy az Üzemeltetési Osztály által foglalkoztatott közel 60 fő minden nap azon dolgozik, hogy a szakközépiskola az alaptevékenységét, a rendőrség hivatásos állományú tiszthelyettesi utánpótlását biztosító kétéves, érettségi utáni iskolarendszerű szakképzés, vizsgáztatás és iskolarendszeren kívüli szakképzés, és vizsgáztatási alapfeladatát a lehető legmagasabb szinten tudja végrehajtani mind a tanulók mind pedig a kedves szülök legnagyobb megelégedettségére.

uo2
uo3