Minőségfejlesztési Bizottság

A Szegedi Rendészeti Szakgimnázium annak érdekében, hogy a szervezet működése hatékonyabb, gazdaságosabb, hatásosabb, társadalmilag elfogadottabb legyen, a szolgáltatás színvonala emelkedjen, és növelje az érdekelt felek megelégedettségét, 2008-ban új minőségfejlesztési rendszer került bevezetésre, az Általános Értékelési Keretrendszer (CAF) alkalmazásával. A minőségfejlesztési tevékenység rendszerének kialakítását, szervezését és koordinálását, az ahhoz kapcsolódó szakmai információs tevékenységet a Szegedi Rendészeti Szakgimnáziumban a Minőségfejlesztési Bizottság látja el.

 • Tagok:

  – dr. Koczó Ferenc r. alezredes
  – Mezei Józsefné r. alezredes
  – dr. Darvasi Richárd r. alezredes
  – dr. Jánvári Anikó ka.

   

Közalkalmazotti tanács

A közalkalmazotti tanács a Szegedi Rendészeti Szakgimnázium oktatási intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban állók által közvetlenül és titkosan választott testület. A közalkalmazotti jogviszonyban álló összes dolgozót képviseli. Alapvető feladata, hogy a közalkalmazottakat érintő döntések előkészítésénél megjelenítse a dolgozók véleményét, érdekeit.

 • Tagok:

  – Szurovecz Ernőné
  – Lázár Hajnalka
  – Kenéz Róbert

Intézményi szociális bizottság

Az önálló költségvetéssel rendelkező belügyi szerveknél az állománnyal kapcsolatos szociális és kegyeleti feladatok körültekintő végrehajtásának elősegítésére a szerv vezetője mellett, véleményező és javaslattevő jogkörrel szociális bizottság működik. A Szociális Bizottság tagjainak kétharmadát az érdekképviseleti szerv jelölése alapján, egyharmadát pedig saját hatáskörben a szerv vezetője nevezi ki.

 • Tagok:

  – Kozma András r. őrnagy
  – Gamszné Kondorosi Barbara
  – Horváth Andorné
  – Husztik Csabáné
  – Szurovecz Ernőné

Diákönkormányzat

A Diákönkormányzat a tanulók érdekvédelmi szervezete, amelynek célja, hogy képviselje a tanulók érdekeit és kapcsolatot tartson Iskolánk Vezetősége és a diákok között. Foglalkozik iskolai és szabadidős rendezvények szervezésével, lebonyolításával, mindent megtesz hogy az iskolában eltöltött idő hasznosan és kellemesen teljen.

 • Segítő tanár:

  – Husztik Csabáné

Lakásbizottság

 • Tagok:

  – dr. Koczó Ferenc r. alezredes
  – Albert Erzsébet
  – Tóth László r. alezredes
  – Kozári Edit
  – dr. Jánvári Anikó

Munkahelyi Esélyegyenlőségi Bizottság

A Szegedi Rendészeti Szakgimnázium Munkahelyi Esélyegyenlőségi Bizottságot működtet, amely figyelemmel kíséri az esélyegyenlőségi terv megvalósulását, javaslatot tesz a kedvezmények kibővítésére. A bizottság szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik, munkáját a munkáltató által kinevezett esélyegyenlőségi referens segíti.

 • Tagok:

  – Lehoczki Andrea – esélyegyenlőségi referens
  – igazgatóhelyettesek
  – osztályvezetők
  – DÖK által delegált tanuló

Szegedi Police Academy Sport Club

6728 Szeged, Bajai út 14.
Adószám: 18458460-1-06 Email: voros.zoltan@anonym.hu Telefon: +36 302649013

A Szegedi Police Acamedy Sport Club (P.A.S.C.) 1996-ban került bejegyzésre.

A sportegyesület – közhasznú szervezetként – megalakulása óta folyamatosan működik.

Tagsága a Szegedi Rendészeti Szakgimnázium tanulóiból dolgozóiból, valamint külső tagokból tevődik össze. Ennek megfelelően – az intézménnyel kötött megállapodás alapján -, ellátja az iskolai sportkör feladatait is.

Egyesületünk a szabadidő hasznos eltöltésén túl hozzájárul a minőségi sportolás lehetőségének biztosításához, az BM Tanintézeti, az BM Országos versenyeken, és egyéb rangos sporteseményeken való eredményes részvételhez. Ennek érdekében magas fokúan képzett szakemberek irányítják a szakosztályokban folyó munkát.

A rendszeres edzések, verseny-felkészítő programok, házi versenyek segítik a tehetséggondozást, valamint a felzárkóztatást a tanulók fizikai, önvédelmi jártasságának területén.

Természetesen a Szegedi Rendészeti Szakgimnázium képzési rendszeréhez kapcsolódva nagy hangsúlyt fektetünk a rendőri önvédelem fejlesztésére.

 • Szakosztályok:

  – Rendőri önvédelmi, közelharc,
  – Judo,
  – Lövész,
  – Labdajátékok,
  – Atlétika,
  – Egészségmegőrző rekreáció,
  – Közgyűlési határozattal más mozgásforma, ha ennek feltételei megteremthetőek.

Folyamatosan várjuk a jelentkezőket szakosztályainkba!

Vörös Zoltán elnök

Sportegyesület letölthető dokumentumai: