Az alapképzésünk kétéves nappali rendszerű képzés, amely érettségivel rendelkező fiatalok számára indul.
Iskolánk alapképzés keretében végzi az Országos Képzési Jegyzékben 54 861 01 azonosító számmal bejegyzett Rendőr tiszthelyettes szakma oktatását.

Az utolsó félévben a kiválasztott szakiránynak megfelelő képzésben vesznek részt, melyek a következőek:

 • Határrendészeti rendőr

 • Közrendvédelmi rendőr

 • Közlekedési rendőr

 • Bűnügyi rendőr

A két év alatt a tanulók részben a tanintézetben elméleti-gyakorlati, részben a rendőrség valamelyik szervénél területi szakmai gyakorlati képzésben vesznek részt. A gyakorlati helyet az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) jelöli ki és biztosítja a tanulóknak.

Képzés 5 modulból, képzési egységből áll.

Az első modulban alapfelkészítési programon vesznek részt a tanulók, melynek célja a megfelelő fizikális állapot elérése, az alakiasság elsajátítása és a fegyveres testület elvárásainak megfelelő szocializáció kialakítása. A képzésnek ebben a fázisában kiemelten fontos a fegyelem, a pontosság, az utasítások maradéktalan végrehajtása. Ennek érdekében mindenkinek kötelező a tanulói szálláson való bentlakás. A napi képzés ebben az időszakban reggel 600 órától este 1800 óráig tart. A további időszakokban 700 -1600 között szervezzük az oktatást.

Az alapfelkészítési képzést alaki szemlével zárjuk bizottságok előtt, akiknek tagjai megyei rendőr-főkapitányságokról felkért elöljárók, ők ellenőrzik és értékelik az elsajátított alakiasságot, a tanulók fizikális felkészültségét a két éves képzésre és a hivatásos szolgálatra.

A képzés során oktatott tantárgyak:

 • jogi ismeretek

 • rendészeti igazgatási ismeretek

 • társadalmi és kommunikációs ismeretek

 • általános szolgálati ismeretek

 • közrendvédelmi ismeretek

 • lőkiképzés

 • informatika

 • rendőri testnevelés

 • idegen nyelv (angol vagy német)

 • csapatszolgálat

 • közlekedési ismeretek

 • határrendészeti ismeretek

 • bűnügyi ismeretek

A második tanév megkezdésének egyik feltétele, a “B” kategóriás vezetői engedély. Ennek érdekében iskolánk a beiratkozást követően megszervezi autósiskola bevonásával azoknak a tanulóknak a képzést, akik nem rendelkeznek “B” kategóriás vezetői engedéllyel.

Az évismétlésre iskolánkon nincs lehetőség, ezt jogszabály kizárja, így aki valamilyen okból eltávozik a képzésből, az csak újabb eredményes felvételit követően kerülhet be ismét az alapképzésbe.