Az Igazgatási és Oktatásszervezési Osztály tevékenységi köre magába foglalja egy klasszikus iskola tanulmányi osztályának, és egy belügyi szerv hivatalának feladatait.

Az oktatási szervek felől, hozzánk tartozik az iskolarendszerű, nappali tagozatos szakmai képzések felvételijének meghirdetése, a felvételi eljárás lefolytatása, valamint – az igazgatói döntést követően – tanulói jogviszony létrehozása és esetleges megszüntetése.

Az oktatásszervezésben a tanórarend elkészítésétől kezdve, a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos dokumentumok és adatszolgáltatások elkészítése, valamint a modulzáró és szakmai vizsgák szervezése, de az iskolai könyvtár működtetése is a munkánk repertoárjába tartozik.

Az iskolarendszeren kívül rendőr szakmai képzések, továbbképzések tervezése, szervezése és lebonyolítása ugyancsak feladataink egy szeletét képezi.

Tanulóink, képzésben résztvevőink személyes és ügyes-bajos ügyeinek intézésével kereshetik az osztály munkatársait.

Hivatali részről hozzánk tartozik a személyügyi szolgálat, valamint az osztály munkatársai adják az intézmény iskolaügyeleteseinek hivatásos állományát.

Vucseta Zoltán r. őrnagy

Igazgatási és Oktatásszervezési Osztály
Osztályvezető
+36-30/746-6425
VucsetaZ@szrszg.police.hu

A mi feladatunk az intézmény jogi képviselete, valamint a mi felelősségünk az iskola működtetéséhez kapcsolódó szerződések és beszerzési, vagy közbeszerzési eljárások jogszerű elkészítése, lefolytatása, az együttműködési megállapodások előkészítése, vagy új képzési programok nyilvántartásba vételének kezdeményezése.