Nemzeti szakmai konferencia

Nemzeti szakmai konferencia

Horváth Zoltán r. őrnagy

2017. december 04 – 06. között került sor a Szegedi Rendészeti Szakgimnázium szervezésében, az a három napos szakmai konferencia, amelyet a Belső Biztonsági Alap – BBA-2.4.2-2015-00001-támogatásával lett megvalósítva.
,,A határforgalom ellenőrzésével kapcsolatos tapasztalatok” címmel megtartott szakmai konferencia célja többek között az volt, hogy rámutassunk a határforgalom ellenőrzésével kapcsolatos trendekre, változásokra, valamint az eljárások, és a kapcsolódó feladatok legjobb gyakorlataira, továbbá a közokirathamisítás viszonyaltonkénti megjelenési sajátosságaira.
A meghívott rendészeti szakemberek részére további lehetőséget kívántunk biztosítani együttműködésük elmélyítésére, közvetlen kapcsolatok kialakítására és a további lehetőségek, esetleges fejlesztési irányok megvitatására is.

A konferencián Magyarország határrendészeti szakemberei képviseltették magukat.
A konferenciát iskolánk igazgatója, Dr. Bardócz Csaba rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsos nyitotta meg.

Az Előadók a következő témákban tartották meg előadásaikat, akiknek ezt utólag is köszönjük:
Dr. Balázs László r. ezredes: A bevezetett szisztematikus határforgalom ellenőrzés gyakorlati tapasztalatai Magyarországon.
Som Krisztián c. r. törzszászlós: Az imposztorok felfedésének jelenlegi lehetőségei a határforgalom ellenőrzés során
Dr. Angyal Miklós r. ezredes: A személyazonosítás jövője.
Pozsgai Tamás r. őrnagy: Az ABC (Automatic Border Check), mint az intelligens határforgalom ellenőrzés része.
Pulics János r. alezredes: A közokirathamisítás sajátosságai, tendenciái határátkelőhelyen ukrán, román viszonylatban.
Nagy Attila r. alezredes: A közokirathamisítás sajátosságai, tendenciái határátkelőhelyen szerb viszonylatban.
Gergácz Viktória r. alezredes: A közokirathamisítás sajátosságai, tendenciái határátkelőhelyen horvát viszonylatban.
Szántó Mihály c. r. alezredes: Okmányhamisítás nemzetközi trendjei és megjelenési módjai a határátkelőhelyeken.
Péli Imre r. alezredes: Vasúti határátkelőhelyen járműben történő megbújás alakulása, módszerei, felfedésének lehetőségei.
Dr. Révész Szabolcs r. alezredes: Közúti határátkelőhelyen járműben történő megbújás alakulása, módszerei, felfedésének lehetőségei.
Tóth Tamás r. őrnagy: A FRONTEX FPO (Fókuszponti Iroda) szerepe, és tapasztalatai a határforgalom ellenőrzésben.
Huczek Tamás r. őrnagy: Elemző értékelő tevékenység felhasználása a határforgalom ellenőrzése során.
Horváth Zoltán r. őrnagy: A határforgalom ellenőrzés oktatása a Szegedi Rendészeti Szakgimnáziumban (Határrendészeti Oktatóbázis).

2018-01-19T12:15:00+00:00 2017. december 11.|
Szöveg méretezés
Kontraszt állítása