Jelesre vizsgáztak

Vörös Tibor r. alezredes

Az alapkiképzési folyamat záróakkordjaként, alaki szemlén vizsgáztak a rendőr és katasztrófavédelmi tanulók. A megalakított szemlebizottságok előtt, az öt szakasz állománya egyénileg számolt be a rendészeti alapismeret, illetve az általános szolgálati témakört magába foglaló tantárgyból. Egyénileg és kötelékben bemutatták az elsajátított alaki fogásokat. Az értékelésre hivatott bizottságok a teljesítményt szigorú keretek közt mérték. A ruházat, ápoltság, alakiság, kommunikáció, szakmaiság bemutatása mind-mind releváns eleme és alapja a hivatásnak. A látvány összhangban volt az elméletben előadottakkal. A felkészítés első napjaitól, a célig megtett út, nehéz próbatételekkel volt kikövezve, de sikerült. Szakaszközösségek alakultak ki, amelyekben a húzóerőt a társak támogatása jelentette. Az állomány kiválóra teljesítette a szemlét. Gratulálunk! Elismerjük a kiképző szakaszparancsnokok felkészítő munkáját, gratulálunk az igazgatói dicsérethez!