Bevonultak, felkészülnek

Vörös Tibor r. alezredes

Vonzó a rendőri hivatás. Szeptember elsején felszerelt tanulóink egy hónapos, intenzív alapkiképzésen vesznek részt, amely lassan a félidőhöz közelít. A rendészeti és rendvédelmi alapokat magába foglaló felkészítések fegyelmezett körülmények között, jó hangulatban folynak. A polgári középiskolákban és ezen belül a rendészeti fakultációban eltöltött idő után a tanulók elméletben és gyakorlatban egyaránt ráerősítenek. A szakma kapuját kitártuk, azon beléphettek. A többség szerint kihívás és kitűnő erőpróba a kiképzés.  Új  emberek, új közösség, amely a kezdeti nehézségek ellenére egyre jobban összekovácsolódik. A szakaszoknál viszonylag gyorsan kialakult: Együtt, egymásért a cél érdekében! A nemrégiben kinevezést nyert próbaidős rendőr őrmester kiképzők mintát szolgáltatnak a felszerelteknek. A szó legnemesebb értelmében, az irányításuk alá tartozó szakasz előtt járnak. A gyakorlatban, legyen az alaki megnyilvánulás, fizikai erősítés, akadálypályán való gyakorlás, fegyverfogás- és kezelés, szinte mindent bemutatnak, amellyel „húzzák” magukkal a szakaszt. Saját példájuk alapján, tanácsokkal segítik az újoncok elméleti felkészülését, a tanulás folyamatát. Szabadidős programokba szívesen bekapcsolódnak. Fontos a közösségi szellem kialakítása. Szóval, „robog” a felkészítés, amellyel az érintettek egyre közelebb kerülnek a várt alaki szemléhez. A szemlén, egyénileg és kötelékben is számot fognak adni a fegyelmezettségükről, az elsajátított ismeretekről. Bemutatják alakiságukat, a Rendőrség öltözködési kultúráját. A kiképzéshez hitet, kitartást és eredményes felkészülést kívánunk!