BBA-2.4.2/5-2018-00001
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Szegedi Rendészeti Szakgimnázium igazgatója pályázatot hirdet a Belső Biztonsági Alap Humánerőforrás felkészültségi szintjének növelése c. felhívására benyújtott, BBA-2.4.2/5-2018-00001 azonosító számú, „Határrendészeti továbbképzési rendszer 2.” című támogatási kérelem keretében finanszírozott 4 napos tanfolyami képzésen belül megtartandó foglalkozásokra

Módszertani képzés oktatói

feladatok ellátására (megbízási vagy vállalkozói szerződéssel)

Témakör:

A Határrendészeti Oktatóbázison lebonyolításra kerülő Nagy létszámú határsértő csoport elfogásának módszertana képzés, azon belül a 6. foglalkozás:

  • Fertőző betegségek felismerése, védőeszközök használata (Az eltűntnek hitt betegségek avagy régi – új behurcolható betegségek, migránsokkal kapcsolatos betegségek bemutatása (tünetek, figyelmeztető jelek), kényszerítő eszközök alkalmazása utáni teendők az orvos szemével, védőfelszerelések alkalmazása és használata)
Időpont 1. nap 2. nap 3. nap 4. nap
08:00 – 09:30 Foglalkozás 4.

Kommunikáció és csoportviselkedés.

Foglalkozás 6.

Fertőző betegségek felismerése, védőeszközök használata.

Foglalkozás 9.

Elfogás gyakorlati végrehajtása.

09:30 – 09:50 Érkezés, regisztráció Szünet
09:50 – 11:20 Foglalkozás 1.

Munka-, tűz- és balesetvédelmi oktatás

Bemutatkozás, „ice-breaker”.

Foglalkozás 4.

Kommunikáció és csoportviselkedés.

Foglalkozás 6.

Fertőző betegségek felismerése, védőeszközök használata.

Foglalkozás 9.

Elfogás gyakorlati végrehajtása.

11:20 – 12:10 Ebéd
12:10 – 13:40 Foglalkozás 2.

Alapvető jogok érvényesülése a határőr intézkedései során.

Foglalkozás 5.

Intézkedést megelőző feladatok.

Foglalkozás 7.

Rádióforgalmazás, szállítás kisérés, ruházat csomagátvizsgálás szabályai.

Foglalkozás 9.

Elfogás gyakorlati végrehajtása.

13:40 – 14:00 Szünet
14:00 – 15:30 Foglalkozás 3.

Intézkedés taktika és kényszerítő eszközök használata.

Foglalkozás 5.

Intézkedést megelőző feladatok.

Foglalkozás 8.

Migrációs gyűjtőpont működtetése.

Foglalkozás 10.

Képzés értékelése, visszacsatolás, tanúsítványok átadása, zárás.

Pályázati feltételek:

  1. egészségügyi szakirányú végzettség, a téma magas szintű elméleti és gyakorlati ismerete;
  2. az egészségügyi szakterületen szerzett legalább három év tényleges gyakorlat az önéletrajz benyújtása előtti nyolc évben;
  3. közvetlen szolgálati elöljáró vagy munkáltató engedélye.

A pályázathoz csatolni kell szakmai önéletrajzot, a végzettséget, a képesítést tanúsító okiratok fénymásolatát, meg kell jelölni a pályázott időpontot (többet vagy akár mindet is lehet), valamint azokat az adatokat, amelyek azt igazolják, hogy a választott témában tapasztalattal rendelkezik.

Óradíj: bruttó 15.000 Ft/tanóra (1 tanóra 45 perces)

A megtartandó óraszám: 4 tanóra/képzés

A megbízás határozott időre szól, az oktatás előre egyeztetett időpontban, órarend szerint  történik az alábbiak szerint:

2019. 04. 10-én 8:00 órától 11:20 óráig (4 tanóra)
2019. 05. 22-én 8:00 órától 11:20 óráig (4 tanóra)
2019. 09. 18-án 8:00 órától 11:20 óráig (4 tanóra)
2020. 02. 26-án 8:00 órától 11:20 óráig (4 tanóra)
2020. 03. 04-én 8:00 órától 11:20 óráig (4 tanóra)
2020. 05. 06-án 8:00 órától 11:20 óráig (4 tanóra)

A pályázat benyújtásának határideje:       2019. 02. 26. 12.00 óra

Elbírálás határideje:                                        2019. 02. 27.

Az elbírálást a szakgimnázium igazgatója által megbízott bizottság végzi. Az elbírálás eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap.

A pályázat benyújtása:

 – levélben a Szegedi Rendészeti Szakgimnázium címére (6728 Szeged, Bajai út 14.), Dr. Bardócz Csaba r. ezredes nevére, vagy

személyesen a Szegedi Rendészeti Szakgimnáziumban dr. Várkonyi Tamás részére.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást nyújt dr. Várkonyi Tamás (telefon: 06-70-375 0756)

Az értékelés szempontrendszere:

Szakirányú végzettség megléte középfokú végzettség esetén 15 pont felsőfokú végzettség esetén 25 pont
Az adott szakterületen szerzett gyakorlat megléte 15 pont öt éven túl, évente + 1-1 pont, max. 20 pont
A témában szerzett nemzetközi tapasztalat megléte (szakterületi külszolgálat, hospitció, nemzetközi projektben szerzett operatív tapasztalat) ha nincs 0 pont ha van 5 pont
Referencia Referenciánként 2 pont, maximum 6 pont
Összesen maximum 56 pont
A pályázó megfelel minimálisan 35 ponttól

Letölthető:

Pályázati felhívás -BBA_2.4.2/5-2018-00001

Megbízási szerződés-BBA_2.4.2/5-2018-00001