NKE – SZRSZG közös határrendészeti gyakorlat
Az oktatók megtervezték, az élet átírta a forgatókönyvet

Balogh Edit

2018. április 19-én és 20-án került lebonyolításra az a precedens- és példaértékű, több mint 80 főt megmozgató határrendészeti gyakorlat, amelyben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE), valamint a Szegedi Rendészeti Szakgimnázium (SZRSZG) oktatói és hallgatói vettek részt. Mindezidáig nem volt példa arra, hogy a tiszt- és tiszthelyettes képző iskolák együttműködéséből közös gyakorlat valósuljon meg, holott a határrendészeti feladatok eredményes ellátásához nélkülözhetetlen a végrehajtás és irányítás összehangolt, egymást értő működése.

A művelet – amelyet Papp Károly rendőr altábornagy, országos rendőrfőkapitány hagyott jóvá – tulajdonképpen az egyetem Rendészettudományi Karán, a határrendészeti szakirányon tanuló harmadéves hallgatók komplex vizsgafeladatát jelentette, ahol az összesen (a bekapcsolódó első és másodéves tanulókkal együtt) 29 főt számláló hallgatói állományon, az egyetem öt oktatóján, és az öt Erasmus ösztöndíjas külföldi hallgatón kívül rendhagyó módon részt vett még a Szegedi Rendészeti Szakgimnázium 38 tanulója és 7 oktatója is. A gyakorlat megtervezése során az iskolák oktatói valós helyszínen olyan valós helyzethez közelítő körülményeket igyekeztek modellezzeni, amelyben valamennyi résztvevő fejleszthette megszerzett ismereteit, jártasságát és kompetenciáját.

A gyakorlat vezetője az NKE részéről Dr. Balla József PhD r. alezredes, az SZRSZG-től pedig Molnár Henrietta r. őrnagy volt. Az alezredes elmondta, hogy a két iskola közötti egyeztetések már két hónappal ezelőtt elkezdődtek. Az oktatók közös technikai háttérrel, közös online platformon dolgoztak, és a felkészültség optimalizálása érdekében három alkalommal is tettek bejárást a Szegedi Határrendészeti Kirendeltség illetékességi területén. Kísérleti stádiumban lévő, az iBorderCtrl című H2020 projektben fejlesztés alatt álló technikai eszközöket is teszteltek, alkalmazhatósági, adatkapcsolati méréseket végezve. A gyakorlat koordinálásának oroszlánrészét az egyetemről Vedó Attila r. őrnagy, míg a szakgimnáziumból Vucseta Zoltán r. őrnagy vállalta.

A tervezett gyakorlat helyszíne csaknem 13 négyzetkilométernyi területet ölelt fel, ahol az elképzelés szerint a hallgatóknak három különböző, irreguláris migrációhoz kapcsolódó szituációt kellett megoldaniuk. Az egyetem állománya csütörtökön, kora délután érkezett a szegedi szakgimnáziumba. Az előírt ruházatot, felszerelést és technikai eszközöket (köztük kézi rádiókészülékeket, hőkamerákat, éjjellátó készülékeket és GPS navigációs eszközöket valamint az iBorderCtrl kísérleti eszközt) a csapatok a szakgimnáziumban, illetve a gyakorlat origóján, a Röszke Autópálya-határátkelőhelyen vették fel. A közös eligazítást követően a résztvevőket Dr. Révész Szabolcs r. alezredes, a Szegedi Határrendészeti Kirendeltség vezetője tájékoztatta az időközben történt éles eseményről. Ez volt az a pont, ahol a körültekintően megtervezett komplex gyakorlat irányt váltott. A szimulált szituációk valóssá váltak. A megváltozott körülményeknek köszönhetően így a hallgatók nemcsak segíthették a Szegedi HRK munkáját, de bepillantást nyerhettek az éles helyzetekkel járó feladatokba is. Valamennyien szakszerűen követték a kiadott parancsokat, éber figyelemmel járőröztek egészen hajnalig, a gyakorlat végéig. Habár az eredetileg kidolgozott helyzetek megvalósítására most nem került sor, a szervezők bíznak a program hagyományteremtő erejében, hiszen a valós közeg adta spontaneitás a legjobb gyakorlat.