Partnerségi Megállapodás lépett érvénybe 2017. február 6-án a Frontex és a Szegedi Rendészeti Szakgimnázium között.

Az európai rendészeti szervekkel megvalósuló hatékony együttműködés fenntartásával a Partnerakadémia hálózat létfontosságú tényező a Frontex oktatási és továbbképzési minőségfejlesztésében, amelynek legfőbb céljai:

– az európai határ- és parti őrök oktatásában és továbbképzésében közös sztenderdek, értékek és gyakorlat kialakításának elősegítése;
– a Frontex képző intézményekkel való és azok közötti szorosabb együttműködés elősegítése és erősítése, amelyen keresztül a program támogatja az országok közötti partnerséget és az oktatás és továbbképzési rendszer modernizálására irányuló nemzeti törekvést;
– oktatásra és továbbképzésre fordított, elérhető források használatának optimalizálása.

Ezen célok eléréséért az alábbi területeken erősítjük az együttműködést:

-információcsere, forrásmegosztás;
-képzési kapacitásfejlesztés;
-Ágazati Képesítési Keretrendszer (SQF) nemzeti szinten megvalósuló integrációja;
-csereprogramok;
-képzésfejlesztés;
-Frontex tréningek.


2018/328/TRU

This activity has received funding from Frontex
Frontex is not responsible for the views displayed in the publications and/or in the activities for which the grant is used

A Szegedi Rendészeti Szakgimnázium 2017 óta az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) partnerakadémiai hálózatának tagja.
A számos európai országot tartalmazó együttműködési rendszer keretében a Szegedi Rendészeti Szakgimnázium és három, a nyugat-balkáni migrációs útvonalon fekvő ország határrendészeket képző intézménye konzorciumként nyerte el a Frontex által, 2018/CFP/TRU/01 számon, „Képzési anyagok és eszközök fejlesztése az Integrált Határigazgatáson belüli választott témákban” címmel kiírt pályázatot.
A Szegedi Rendészeti Szakgimnáziummal Észak Macedónia Belügyminisztériumának Kiképző Központja, Albánia Biztonsági Akadémiája, valamint Bosznia és Hercegovina Oktatási és Szakképzési Ügynöksége dolgozott ki közös képzési programot.
A két iskola által benyújtott nyertes projekt címe: „A nyugat-balkáni országok rendészeti intézkedéseinek hatékonyságának fokozása regionálisan egységes, schengeni kompatibilis és harmonizált képzés kialakításával,  közös tanterv kidolgozásával a profilozással és szűréssel kapcsolatban”.

A négy iskola a projekt keretében egy közös tantervet dolgozott ki a profilozással és szűréssel kapcsolatban ezzel is erősítve az intézmények továbbképzési programjait 2019 szeptemberétől.

A képzés címe:

 • Albánia, Bosznia és Hercegovina, Magyarország, Észak Macedónia: közös tréning profilozás és szűrés vonatkozásában

Írta: Dr. Várkonyi Tamás r. őrnagy


2018/327/TRU

This activity has received funding from Frontex
Frontex is not responsible for the views displayed in the publications and/or in the activities for which the grant is used

A Szegedi rendészeti Szakgimnázium 2017 óta az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) partnerakadémiai hálózatának tagja.

A számos európai országot tartalmazó együttműködési rendszer keretében a Szegedi Rendészeti Szakgimnázium és a Romániában, Nagyváradon működő Avram Iancu Határőrképző Iskola konzorciumként nyerte el a Frontex által, 2018/CFP/TRU/01 számon, „Képzési anyagok és eszközök fejlesztése az Integrált Határigazgatáson belüli választott témákban” címmel kiírt pályázatot.

A két iskola által benyújtott nyertes projekt címe: „6 alapvető képzés határőrök számára”.

A két iskola 6 képzést hozott létre – melyek mindegyike sorosan kapcsolódik a határrendészet által kezelt feladatrendszerhez – ezzel is erősítve az intézmények továbbképzési programjait 2019 szeptemberétől.

A képzések címe:

 • Nagy értékű lopott, manipulált gépjárművek felfedésének lehetőségei az elsődleges határforgalom ellenőrzés során.
 • Embercsempészés, emberkereskedelem és a migráció.
 • Érzékenyítő tréning a sérülékeny csoportok (főként a gyermekek) személyének, és jogainak hatékony védelméért
 • Emelt szintű dokumentum-ismeret a csalárd dokumentumok kiszűrésére
 • Rendőrségi etika az irreguláris migráció kezelése során.
 • Az irreguláris migráció és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelem az egyedi intézkedési taktikai elemek biztonságos alkalmazásával

Írta: Dr. Várkonyi Tamás r. őrnagy


2017/1541/TRU

This activity has received funding from Frontex
Frontex is not responsible for the views displayed in the publications and/or in the activities for which the grant is used

A Szegedi Rendészeti Szakgimnázium 2017-ben felvételt nyert az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) partnerakadémia hálózatába. A számos európai országot tartalmazó együttműködési rendszer keretében a Szegedi Rendészeti Szakgimnázium és a Romániában, Nagyváradon működő Avram Iancu Határőrképző Iskola konzorciumként nyerte el a Frontex által, 2017/CFP/TRU/01 számon, „Európai határőr és partvédelmi képzések fejlesztése, és végrehajtása” címmel kiírt pályázatot.

A két iskola nem egy, hanem rögtön két pályázatot nyújtott be, és mindkettőt meg is nyerték.

A nyertes projekt címe: „7 alapvető képzés határőrök számára”.

A két iskola 7 képzést hozott létre, valamint ezek oktatását hajtották végre ezzel is erősítve az intézmények továbbképzési programjait 2018 februárjától.

A képzések címe:

 • „Módszerek a határellenőrzés során előforduló kábítószer csempészés megakadályozására, a kábítószerek és fogyasztóik felismerésére”
 • „Professzionális és gyors határellenőrzés a schengeni övezetben”
 • „Az elsővonalas szűrés a határellenőrzés során terrorizmus tekintetében, terrorizmus”
 • ,,Módszerek a határőr munkából eredő feszültség és konfrontációk kezelésére”
 • „Okmány szakértők – A hamis dokumentumok elleni küzdelem a bemutatott okmányok vonatkozásában”
 • „Az alapvető emberi jogok tiszteletben tartása határellenőrzési helyzetek kezelése során.”
 • „Kommunikáció a határőri taktikák alkalmazása / fegyveres beavatkozás során.”

A második pályázat megvalósítása, azaz a fenti képzések oktatása február utolsó hetében kezdődött, és négy hónapot felölelve, május végén zárult. Három továbbképzés a nagyváradi, négy a szegedi iskolában került lebonyolításra. A programok mindegyikén tíz fő határrendész vett részt, akik visszajelzései alapján elmondható, hogy mind az oktatás minőségével, mind a technikai, infrastrukturális feltételekkel maradéktalanul elégedettek voltak, a képzés egészét kiemelkedőnek értékelték. A projekt kiváló eredményeinek köszönhetően a két intézmény a jövőben is elkötelezett a jó kapcsolat fenntartásában, és további együttműködések megvalósításában.


2017/1540/TRU

This activity has received funding from Frontex
Frontex is not responsible for the views displayed in the publications and/or in the activities for which the grant is used

A Szegedi Rendészeti Szakgimnázium 2017-ben felvételt nyert az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) partnerakadémia hálózatába. A számos európai országot tartalmazó együttműködési rendszer keretében a Szegedi Rendészeti Szakgimnázium és a Romániában, Nagyváradon működő Avram Iancu Határőrképző Iskola konzorciumként nyerte el a Frontex által, 2017/CFP/TRU/01 számon, „Európai határőr és partvédelmi képzések fejlesztése, és végrehajtása” címmel kiírt pályázatot.

A két iskola nem egy, hanem rögtön két pályázatot nyújtott be, és mindkettőt meg is nyertek.

A nyertes projekt címe: „7 alapvető képzés határőrök számára”.

A két iskola 7 képzést hozott létre, valamint ezek oktatását fogják végrehajtani ezzel is erősítve az intézmények továbbképzési programjait 2018. februárjától.

A képzések címe:

„Módszerek a határellenőrzés során előforduló kábítószer csempészés megakadályozására, a kábítószerek és fogyasztóik felismerésére”

„Professzionális és gyors határellenőrzés a schengeni övezetben”

„Az elsővonalas szűrés a határellenőrzés során terrorizmus tekintetében, terrorizmus”

„Módszerek a határőr munkából eredő feszültség és konfrontációk kezelésére”

„Okmány szakértők – A hamis dokumentumok elleni küzdelem a bemutatott okmányok vonatkozásában”

„Az alapvető emberi jogok tiszteletben tartása határellenőrzési helyzetek kezelése során.”

„Kommunikáció a határőri taktikák alkalmazása / fegyveres beavatkozás során.”

Írta: Dr. Várkonyi Tamás r. őrnagy