A Felnőttképzési és Továbbképzési Osztály 6 fő hivatásos és 4 fő közalkalmazott munkatárssal végzi az SZMSZ-ben számára meghatározott feladatokat.

Az Osztály főbb feladatai:

  • határrendészeti tantárgyak elméleti és gyakorlati oktatása, határrendészeti szakkörök, szemináriumok szervezése és szakkabinet működtetése;

  • Határrendészeti Oktatóbázis üzemeltetése, határrendészeti továbbképzések megszervezése és lebonyolítása;
  • az SZRSZKI külkapcsolatainak fejlesztése, nemzetközi szervezetekkel kapcsolattartás;

  • hazai és nemzetközi pályázati kiírások figyelemmel kísérése, pályázati anyagok készítése;
  • iskolarendszeren kívüli képzések és vizsgáztatások;
  • Airsoft lőtér üzemeltetése;
  • tolmácsolás, fordítás;
  • az SZRSZKI profiljához kapcsolódó rendezvények szervezése.

A Szegedi Rendészeti Szakgimnázium alaptevékenységét tekintve a rendőrség hivatásos állományú tiszthelyettesi utánpótlását biztosítja kétéves képzés keretében, amely más szakmairányokon túl a határrendészeti rendőr szakképesítés megszerzéséhez is biztosítja az intézmény pedagógiai programjában meghatározott műveltségtartalmakat és kompetenciákat.

Dr. Várkonyi Tamás r. őrnagy

Felnőttképzési és Továbbképzési Osztály
Mb. Osztályvezető
+36-70/375-0756
VarkonyiT@szrszg.police.hu

Ezeknek a speciális határrendészeti szakmai ismereteknek az átadását hajtjuk végre az iskolarendszeren belül tanuló diákok, valamint az iskolarendszeren kívül tanuló hallgatók részére. Fentieken kívül felkészítjük őket a komplex szakmai záróvizsgára. A felkészítésben nagy hangsúlyt fektetünk a minőségi oktatásra. Ennek érdekében a tanórákon kívül szemináriumokat szervezünk, határrendészeti szakkabinetet működtetünk, és szakköröket hirdetünk. Folyamatos munkakapcsolatot tartunk Magyarország többi rendészeti szakközépiskolájával. Rendszeresen szervezünk szakmai fórumot, amelynek célja, hogy lehetőséget biztosítsunk a határrendészeti oktatás során felmerült problémák megoldására, a hazai- és nemzetközi jogszabályváltozások megvitatására, egységes jogértelmezésére, a határellenőrzés aktuális eseményeinek feldolgozására, és nem utolsó sorban új szakmai kapcsolatok kiépítésére, a már meglévők erősítésére, és az egymás közötti hatékonyabb kommunikáció elősegítésére.

Sikeres pályázatnak köszönhetően – az országban egyedülálló módon – 2016. október 16-tól Határrendészeti Oktatóbázis működik intézményünk területén. Az Oktatóbázis működtetése, az ott végrehajtott továbbképzések és rendezvények irányítása, koordinálása teljes mértékben a Felnőttképzési és Továbbképzési Osztály feladatát képezik. Határrendészeti továbbképzési programok kerülnek végrehajtásra, a résztvevők a tréningek elvégzéséről Tanúsítványt kapnak, és jogosultak a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszerének nyilvántartása szerinti program pontértékére is.

Az alap- és továbbképzésekhez Airsoft lőteret működtetünk, amelyet nem rendészeti szervekhez tartozó gazdasági társaságok és magánszemélyek is igénybe vehetnek térítés ellenében. A lőtér használata során lövészetvezetőt, a biztonságért felelős személyzetet osztályunk biztosítja. A bázis kiválóan alkalmas csapatépítő tréningek tartására, hobbi lövészek szabadidős programjának szervezésére. Az interaktív lövészeti rendszer virtuális zárttéri lőgyakorlatból, video jelenetből, vadászkurzusból, korong lövészetből, 3D jelenetből, játékos lőgyakorlatból áll.

A Szegedi Rendészeti Szakgimnázium bilaterális és multilaterális szakmai kapcsolatokat tart az Európai Unió tagországai hasonló intézményeivel. Velük közös projekteket realizál, és kiemelt területként kezeli az Európai Unión kívüli országokkal való együttműködést. Az együttműködő partnerekkel közös külföldi tanulmányutakat szervezünk. Osztályunk a Szegedi Rendészeti Szakgimnázium állományába tartozó személyek részére szervezi és koordinálja a részvételt nemzetközi konferenciákon, eseményeken. Természetesen mi is szervezünk az intézményünkben lebonyolításra kerülő szakmai konferenciákat, programokat, műhelymunkákat. Osztályunk felelős a Szegedi Rendészeti Szakközépiskolába érkező külföldi delegációk fogadásáért, programjának szervezéséért. Ennek kapcsán tolmácsolási és fordítói feladatokat látunk el.

A Szegedi Rendészeti Szakgimnázium 2008 óta több hazai és nemzetközi pályázati felhívásra készített és adott be szakanyagot. Ezek többsége az elbírálás alkalmával pozitív megítélésű volt, és ennek is köszönhető, hogy nyertes pályázóként az intézményünkben komoly infrastrukturális és egyéb fejlesztéseket tudtunk megvalósítani. Az elmúlt időszakban végzett eredményes pályázati tevékenységünket bizonyítja, hogy közel 600 millió forint elnyert támogatással növeltük a költségvetési forrásainkat.

A Szegedi Rendészeti Szakgimnázium felnőttképzési engedéllyel rendelkezik, amelynek keretében végezzük az iskolarendszeren kívüli képzéseket: személy- és vagyonőr, biztonságszervező, magánnyomozó, közterület felügyelő. Igény esetén kommunikációs, informatikai, képességfejlesztő tréninget és idegen-nyelv oktatást szervezünk. Vizsgaszervezési jogosultságunk alapján vállaljuk a képző intézmények által bejelentett komplex szakmai vizsgák megszervezését és lebonyolítását.

A Felnőttképzési és Továbbképzési Osztály vezetőjeként legfőbb célkitűzésemnek tekintem, hogy a proaktív, elhivatott munkatársaimmal együtt, közös erővel és megfelelő motiváltsággal meghatározó szerepet játsszunk a minőségi rendészeti alap- és továbbképzésben, azok végrehajtásában és fejlesztésében, illetve hozzájáruljunk a Szegedi Rendészeti Szakgimnázium értékeink megőrzéséhez, újak kialakításához.

Molnár Henrietta rendőr alezredes
Felnőttképzési és Továbbképzési Osztály vezetője