Tisztelt Érdeklődő!

Köszöntöm Önt a Szegedi Rendészeti Szakgimnázium honlapján. Iskolánk Dél-Magyarország egyetlen rendőrképzéssel foglalkozó intézménye, amelynek alapvető feladata a Rendőrség végrehajtó állományának alap és továbbképzése, a rendőr szakképzés és a szaktanfolyami rendszer működtetése.

Iskolánk 1986 óta rendőrök generációit nevelte becsületes, hazafias rendőrökké, a köz szolgáivá. Törekvésünk az, hogy a képzési idő alatt tanulóink a kötelező tananyag mellett olyan ismereteket is szerezhessenek, amelyek mind szakmai mind egyéni látókörüket tovább szélesítik. Ezt a célt megfelelően szolgálja az évek alatt kiépített szakmai szemináriumok rendszere, nemzetközi kapcsolataink, pedagógusaink elméleti, gyakorlati és módszertani felkészültsége.

Jelenleg a Szegedi Rendészeti Szakgimnázium mind közrendvédelmi rendőr, mind határrendészeti rendőr elágazás tekintetében meghatározó tényezője a régió és az egész ország rendőrképzésének. Integráns része Csongrád megye, Szeged megyei jogú város oktatási, tudományos és közéletének. A kormányhivatal és a város vezetésével, a megyei rendőr-főkapitánysággal, a Szegedi Tudományegyetemmel kialakított szakmai és baráti együttműködés biztosítja tanulóinknak a szakmai és emberi önfejlesztéshez szükséges további lehetőségeket.

Iskolánk nagy hangsúlyt fektet a tanulók szellemi és fizikai fejlesztésére, a rendőrtől elvárt kompetenciák kialakítására, a megrendelő által megfogalmazott képzési célok hatékony és eredményes elérésére. A modern rendőrről kialakult képnek és a társadalmi elvárásoknak megfelelően kiemelkedő jelentőséget tulajdonítunk az idegen nyelvi képzésnek és a kommunikációs felkészítésnek.

dr. Bardócz Csaba rendőr ezredes
rendőrségi főtanácsos
igazgató

Minőségre való törekvésünket jól példázza, hogy a Szegedi Rendészeti Szakgimnázium 2009-ben az Európai Unió közigazgatásért felelős főigazgatói által jóváhagyott Európai Közös Értékelési Keretrendszer (CAF modell) harmadik, továbbfejlesztett verzióját alkalmazza a megrendelői és munkatársi elégedettség fejlesztése érdekében.

Meggyőződésem, hogy a XXI. században a versenyképesség egyik feltétele a több lábon állás, így a Szegedi Rendészeti Szakgimnázium alaptevékenysége mellett számos olyan kezdeményezésben vesz részt, amely hosszabb távon is megfelelően szolgálja a rendvédelmi szervek és a rendőrképzés érdekeit, hosszútávon is maradandót alkot.

Iskolánk széles körű nemzetközi együttműködésben vesz részt, úgy az Európai Unió tagállamaival, mint a szomszédos harmadik országokkal. Az Európai Unió Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség, a Frontex Ügynökség egyik magyarországi képzési helyszíne az iskola területe, amely lehetőséget biztosít az európai szakmai közvéleménnyel való rendszeres és intenzív találkozásra, tanulóink szakmai és nyelvi ismereteinek bővítésére. Országunkban itt működik az egyetlen Határrendészeti Oktatóbázis, mely a Rendőrség állományában dolgozó határrendészek továbbképzésének a záloga.

Fontos kétoldalú együttműködést ápolunk a nagyváradi Avram Iancu határőr iskolával, valamint a campinai Vasile Lascar rendőrügynök képző iskolával is. Tudatos és megfontolt tevékenységünk eredményeképp a nagyváradi intézménnyel a tapasztalatcsere utakon túlmenő közös pályázatokat folytattunk több százezer euró értékben. Fontos partnerünk Lengyelországban a Katowice-i Rendőr Szakközépiskola. Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet támogatásával jó kapcsolatot alakítottunk ki a Szerb Köztársaság Sremska Kamenica-i rendőrképző iskolájával, a koszovói rendőrséggel, valamint a Macedon Köztársaság skopjei Rendőr Akadémiájával.

A Szegedi Rendészeti Szakgimnázium a hazai és európai uniós jogszabályok és belső szabályzók mentén, tudatosan kialakított együttműködési rendszert működtetve megbízható partnere megrendelőinek, tanulóinak és az itt dolgozóknak.

Kérem, böngéssze figyelemmel honlapunkat és tudjon meg többet a szegedi rendőrképzésről, iskolánkról.

Tisztelettel:

dr. Bardócz Csaba rendőr ezredes
Szeged, 2016. május 10.