A Szakcsoport tanárai által oktatott tantárgyak jogi ismeretek, bűnügyi ismeretek, rendészeti igazgatási ismeretek, idegen nyelv, társadalom-és kommunikációs ismeretek, rendőri testnevelés és önvédelmi ismeretek. Tanáraink az oktatási anyagot kidolgozzák, a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembe vételével aktualizálják.

Szakkörök indításával ösztönzik a tanulóinkat érdeklődési körüknek megfelelően ismereteik bővítésére. Differenciált módon segítik a gyengébb képességű tanulók felzárkóztatását, a tehetségesek kibontakoztatását.

Az élethű szituációk gyakorlásához a Taktikai Házunk jó lehetőséget biztosít.

Osztályfőnökök segítik a fiatalok iskolai életét, tanulmányi előmenetelét, figyelemmel kísérik egészségi állapotukat, teljesítményüket.
A Rendészeti igazgatási ismeretek oktatási célja, hogy a tanuló megismerje és alkalmazza a szabálysértési törvény általános rész rendelkezéseit.

Társadalmi és kommunikációs ismeretek révén a diákok a rendőri intézkedéssel szembeni társadalmi elvárások tükrében olyan pszichológiai ismeretekre tehetnek szert, amelyek az egészséges felnőtt ember lelki működésének alapjelenségeit meghatározzák.

A kompetenciaalapú moduláris képzésre való áttéréssel bemeneti, valamint folyamatközi kompetenciaméréseket dolgoztunk ki és alkalmazunk annak megállapítása érdekében, hogy a rendőri hivatáshoz szükséges alapkompetenciák terén milyen fejlődés következett be a képzés során tanulóinknál. Pszichológus tanáraink személyiségfejlesztési gyakorlatokkal segítik a megfelelő szint elérését. Magánjellegű pszichológiai problémáik megbeszélésére konzultáció útján van lehetőség.

Dr. Darvasi Richárd r. alezredes

Alapozó Ismereti Szakcsoport
Osztályvezető
+36-30/240-6007
DarvasiR@szrszg.police.hu

Az Alkotmányjogi ismeretek tantárgy a jogi alapokkal kapcsolatos fogalmakat és jogalkotás alapjait foglalja magában. Követelmény az Alaptörvény rendelkezései, az állampolgárságra vonatkozó szabályok, az emberi jogi alapnormái és a közigazgatás alapjainak ismerete.

A Rendőri testnevelés célja a tanulói állomány fizikai állóképességének fejlesztése, önvédelmi alapismeretek és technikák elsajátítása, kitartásra nevelés, az egészséges életmód iránti igény kialakítása, fejlesztése. Ennek érdekében biztosítottak a tornatermek, a konditerem és a szabadtéri pályák.

Tanulóink minden évben felkészülnek a különböző sportágakban meghirdetett (judo, úszás, labdarúgás, atlétika, járőr, lövészet) BM tanintézeti, illetve BM országos versenyeken, ahol rendszerint előkelő helyezést érnek el.

Az Idegen nyelv oktatása során a tanulók az előzetes nyelvi képzettségük alapján angol vagy német nyelvet választhatnak, nyelvvizsgát szerezhetnek. A diákok elsajátítják a rendőri intézkedések, kényszerintézkedések során alkalmazandó szakkifejezéseket.

Bűnügyi ismeretek tanításának célja, hogy a tanuló ismerje meg a büntetőeljárás- jog alapvető rendelkezéseit, a bizonyítás szabályait, valamint a kriminalisztika alapfogalmait, eszközeit, módszereit, ajánlásait, az ügyviteli program alkalmazását. Szakmai jellegű szemináriumok rendezésével célunk a tanulók motiválása, a rendészeti pálya iránti szeretet és elkötelezettség erősítése. A szakterület tanárai bekapcsolódnak az iskola által szervezett felnőttképzési program lefolytatásába.

aisz3
aisz4
aisz5